Grafisk Design

Mit digitale produkt

Det grafiske design

1. Hvad kan grafisk design

Grafisk design er med til at ordne og sætte forskellige elementer i hierarki, således at man går fra en forvirrende pærevælling informationer, over til en opsætning der giver umiddelbar mening, og gør det lettere at overskue hvor man starter og hvad der er vigtigst.

2. Hvordan gør den så lige alt det på en gang?

Det er en balancegang der både handler om målgrupper men også om at få lavet et rigtig godt hierarki så kunden med det samme ved hvor han/hun skal kigge for at finde ud af hvad fokus er. Når hierarkiet er fastsat sættes det op med gestalt lovene i baghovedet så alle informationer kommer til kunden i den rette rækkefølge

3. Digitalt grafisk design, er det anderledes?

Som hovedregel bruger man de samme principper, men digitalt design er ikke så fastfrosset i reglerne da det jo ofte skal kunne fungere på mange forskellige platforme og derved også er nødt til at være meget mere fleksibelt

Case: Fiktiv animeret reklame for Frederiksen is

Som digitalt produkt har jeg valgt at bruge en animation jeg lavede mens jeg sad i skolepraktikken. Animationen kan ses her:

multia-iconmultia-icon

IDÉ & KONCEPT.

Formål:

 • At tiltrække kunder til en nyopstartet is producent

Målgruppe:

 • Alle der kan lide is MEN vi satser på den gruppe der god kvalitet til god pris

Segment:

 • Rosa & Grøn
multia-iconmultia-icon

AIDA[S].

Attention (opmærksomhed):

 • En af grundende til at jeg har valgt at lave denne reklame digitalt er at den vil kunne skille sig ud på denne måde.

Interest (interesse):

 • Når man skal fange en kundes interesse er det vigtigt at skille sig ud, dog uden at være for anderledes. Interessen bliver automatisk pirret når man bruger en film da de fleste kunder er bygget sådan at man bare lige, skal se hvordan den slutter.

Desire (begær):

 • Begæret ved is sælger jo lidt sig selv, specielt når det er varmt, men reklamen skal give folk lysten til is og samtidig sørge for at de husker mærket.

Action (handling):

 • Handlingen sker når de ovenstående kategorier går op i en højere enhed og giver kunden lysten til lige netop en Frederiksen Is

[Satisfaction] (tilfredshed):

 • Den største tilfredshed sker når der er en overenstemmelse, med de forventninger kunden har ud fra reklamen, samtidig med at prisen er rimelig i forhold til produktets kvalitet
multia-iconmultia-icon

SWOT.

Strenghts (styrker)

 • God kvalitet for prisen
 • Designet giver den rette forventning

Weaknesses (svagheder)

 • Der er RIGTIG mange der sælger is!

Opportunities (muligheder)

 • Dansker er meget glade for is og vil gerne betale for god is

Threats (trusler)

 • Der er ikke mange kunder når det er kold
multia-iconmultia-icon

DESIGNMÆSSIGE OVERVEJELSER.

Farver

 • Der er brugt rolige naturtro farver der giver genkendelighed og den mørke baggrund vil give reklamen lidt kant

Platform

 • Det at dette er et digitalt produkt gør selvfølgelig at det skal kunne fungere på forskellige typer af skærme
 • Designet er derfor nødt til at være meget justerbart da det er mange forskellige formater der pludselig kommer i spil og deror er man ofte også nød til simpelthen at producere flere udgaver

Gestaltlovene

 • Jeg har arbejdet med gestalt lovene for at skabe en fornemmelse af hierarki samtidig med en sammenhørighed mellem de forskellige dele

Materiale & bilag

team
CASE 1
De billige konkurrenter

Frisko og Premier.

team
CASE 2
Den dyre konkurrent

Hansen Is

team
CASE 3
Logotype

Blenny Black & Coquette.

team
CASE 4
Fotos til optegning

Vafler, iskugler og en lille flødebolle.

team
CASE 5
En kølig illustration

Alle isens dele optegnet og klar til animation.

team
CASE 6
Det endelige look

Hvad synes du?

-->